Polityka prywatności

Niniejsza informacja o ochronie prywatności dla ("Firma", "my", "nas" lub "nasz") opisuje, w jaki sposób i dlaczego możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i / lub udostępniać ("przetwarzać") Twoje dane podczas korzystania z naszych usług ("Usługi"), na przykład gdy:

 • Odwiedź naszą stronę internetową pod adresem [email protected] lub dowolną naszą stronę internetową, która zawiera link do niniejszej informacji o ochronie prywatności
 • Kontaktowania się z nami w inny powiązany sposób, w tym w zakresie sprzedaży, marketingu lub wydarzeń
Masz pytania lub wątpliwości? Zapoznanie się z niniejszą informacją o ochronie prywatności pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i wybory dotyczące prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zasadami i praktykami, nie korzystaj z naszych Usług. Jeśli nadal masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

PODSUMOWANIE KLUCZOWYCH PUNKTÓW

To podsumowanie zawiera kluczowe punkty z naszej polityki prywatności, ale możesz dowiedzieć się więcej o każdym z tych tematów, klikając link następujący po każdym kluczowym punkcie lub korzystając z naszego spisu treści poniżej, aby znaleźć sekcję, której szukasz.

Jakie dane osobowe przetwarzamy? Kiedy odwiedzasz, korzystasz lub poruszasz się po naszych Usługach, możemy przetwarzać dane osobowe w zależności od sposobu interakcji z Usługami i Usługami, dokonywanych wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzystasz. Dowiedz się więcej o danych osobowych, które nam ujawniasz.

Czy przetwarzamy wrażliwe dane osobowe? Możemy przetwarzać wrażliwe dane osobowe, gdy jest to konieczne za Twoją zgodą lub w inny sposób dozwolony przez obowiązujące prawo. Dowiedz się więcej o przetwarzanych przez nas poufnych informacjach.

Czy otrzymujemy jakieś informacje od stron trzecich? Możemy otrzymywać informacje z publicznych baz danych, partnerów marketingowych, platform mediów społecznościowych i innych źródeł zewnętrznych. Dowiedz się więcej o informacjach zbieranych z innych źródeł.

W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane? Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z Tobą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz w celu przestrzegania prawa. Możemy również przetwarzać Twoje dane w innych celach za Twoją zgodą. Przetwarzamy Twoje dane tylko wtedy, gdy mamy ku temu ważny powód prawny. Dowiedz się więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane.

W jakich sytuacjach i z jakimi stronami udostępniamy dane osobowe? Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach i określonym stronom trzecim. Dowiedz się więcej o tym, kiedy i komu udostępniamy Twoje dane osobowe.

W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo Twoich informacji? Dysponujemy organizacyjnymi i technicznymi procesami i procedurami mającymi na celu ochronę Twoich danych osobowych. Jednak żadna transmisja elektroniczna przez Internet lub technologia przechowywania informacji nie może być w 100% bezpieczna, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieautoryzowane strony trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i niewłaściwie gromadzić, uzyskiwać dostępu, kraść lub modyfikować informacji użytkownika. Dowiedz się więcej o tym, jak dbamy o bezpieczeństwo Twoich informacji.

Jakie masz prawa? W zależności od tego, gdzie się znajdujesz, obowiązujące prawo dotyczące prywatności może oznaczać, że masz pewne prawa dotyczące swoich danych osobowych. Dowiedz się więcej o swoich prawach do prywatności.

W jaki sposób dochodzisz swoich praw? Najprostszym sposobem skorzystania z praw jest odwiedzenie strony [email protected] lub skontaktowanie się z nami. Rozpatrzymy i podejmiemy działania na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co robi z gromadzonymi przez nas informacjami? Zapoznaj się z pełną informacją o ochronie prywatności.

SPIS TREŚCI

1. JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY? 2. JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE? 3. NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH OPIERAMY SIĘ PRZY PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? 4. KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 5. JAKIE JEST NASZE STANOWISKO W SPRAWIE STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH? 6. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA? 7. JAK POSTĘPUJEMY Z TWOIMI LOGINAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI? 8. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE? 9. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH INFORMACJI? 10. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI? 11. ELEMENTY STERUJĄCE FUNKCJAMI "NIE ŚLEDŹ" 12. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI? 13. CZY MIESZKAŃCY WIRGINII MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI? 14. CZY NINIEJSZE POWIADOMIENIE JEST AKTUALIZOWANE? 15. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA? 16. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE ZBIERAMY OD CIEBIE?

1. JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY?

Dane osobowe, które nam ujawniasz

W skrócie: Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz.

Gromadzimy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, rejestrując się w Usługach, wyrażając zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, gdy uczestniczysz w działaniach w ramach Usług lub w inny sposób, gdy kontaktujesz się z nami.

Dane osobowe dostarczone przez Ciebie. Gromadzone przez nas dane osobowe zależą od kontekstu interakcji użytkownika z nami i Usługami, dokonywanych wyborów oraz używanych produktów i funkcji. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:

 • Nazwy
 • numery telefonów
 • adresy korespondencyjne
 • adresy e-mail
 • nazwy użytkowników
 • Dane kontaktowe lub uwierzytelniające

Informacje poufne. W razie potrzeby, za Twoją zgodą lub w inny sposób dozwolony przez obowiązujące prawo, przetwarzamy następujące kategorie informacji wrażliwych:

Dane logowania do mediów społecznościowych. Możemy zapewnić Ci możliwość zarejestrowania się u nas przy użyciu istniejących danych konta w mediach społecznościowych, takich jak konto na Facebooku, Twitterze lub innym koncie w mediach społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się zarejestrować w ten sposób, będziemy zbierać informacje opisane w sekcji "JAK OBSŁUGUJEMY TWOJE LOGINY SPOŁECZNOŚCIOWE?" poniżej.

Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a także musisz powiadomić nas o wszelkich zmianach w takich danych osobowych.

Informacje zbierane automatycznie

W skrócie: Niektóre informacje – takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia – są zbierane automatycznie podczas odwiedzania naszych Usług.

Automatycznie zbieramy pewne informacje, gdy odwiedzasz, korzystasz lub poruszasz się po Usługach. Informacje te nie ujawniają Twojej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja, informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszych Usług oraz inne informacje techniczne. Informacje te są przede wszystkim potrzebne do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszych Usług oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.

Podobnie jak wiele firm, zbieramy informacje również za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

Informacje, które zbieramy, obejmują:

 • Dane dziennika i użycia. Dane dziennika i użytkowania to informacje związane z usługami, informacje diagnostyczne, dotyczące użytkowania i wydajności, które nasze serwery automatycznie zbierają, gdy uzyskujesz dostęp do naszych Usług lub korzystasz z nich, i które zapisujemy w plikach dziennika. W zależności od sposobu interakcji z nami dane dziennika mogą obejmować adres IP użytkownika, informacje o urządzeniu, typ przeglądarki oraz ustawienia i informacje o aktywności użytkownika w Usługach (takie jak znaczniki daty/godziny związane z użytkowaniem, przeglądane strony i pliki, wyszukiwania i inne podejmowane działania, takie jak używane funkcje), informacje o zdarzeniach urządzenia (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasami nazywane "zrzutami awaryjnymi") i ustawienia sprzętu).

Informacje zebrane z innych źródeł

W skrócie: Możemy gromadzić ograniczone dane z publicznych baz danych, partnerów marketingowych, platform mediów społecznościowych i innych źródeł zewnętrznych.

Aby zwiększyć naszą zdolność do dostarczania odpowiednich usług marketingowych, ofert i usług oraz aktualizowania naszych danych, możemy uzyskiwać informacje o Tobie z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, partnerzy marketingowi, programy partnerskie, dostawcy danych, platformy mediów społecznościowych i od innych stron trzecich. Informacje te obejmują adresy pocztowe, stanowiska pracy, adresy e-mail, numery telefonów, dane o zamiarach (lub dane dotyczące zachowań użytkowników), adresy Protokołu Internetowego (IP), profile mediów społecznościowych, adresy URL mediów społecznościowych i profile niestandardowe do celów ukierunkowanej reklamy i promocji wydarzeń. Jeśli kontaktujesz się z nami na platformie mediów społecznościowych za pomocą swojego konta w mediach społecznościowych (np. Facebook lub Twitter), otrzymujemy dane osobowe o Tobie, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i płeć. Wszelkie dane osobowe, które zbieramy z Twojego konta w mediach społecznościowych, zależą od ustawień prywatności Twojego konta w mediach społecznościowych.

2. JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z Tobą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz w celu przestrzegania prawa. Możemy również przetwarzać Twoje dane w innych celach za Twoją zgodą.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe z różnych powodów, w zależności od sposobu interakcji z naszymi Usługami, w tym:

 • Aby ułatwić tworzenie kont i uwierzytelnianie oraz w inny sposób zarządzać kontami użytkowników. Możemy przetwarzać Twoje dane, abyś mógł utworzyć i zalogować się na swoje konto, a także utrzymać konto w dobrym stanie.
 • Aby dostarczyć i ułatwić świadczenie usług użytkownikowi. Możemy przetwarzać Twoje dane, aby zapewnić Ci żądaną usługę.
 • Aby odpowiedzieć na zapytania użytkowników / zaoferować wsparcie użytkownikom. Możemy przetwarzać Twoje dane, aby odpowiedzieć na Twoje zapytania i rozwiązać wszelkie potencjalne problemy, które możesz mieć z żądaną usługą.
 • Aby wysłać Ci informacje administracyjne. Możemy przetwarzać Twoje dane, aby wysyłać Ci szczegółowe informacje o naszych produktach i usługach, zmianach w naszych warunkach i zasadach oraz innych podobnych informacji.
 • Aby realizować i zarządzać zamówieniami. Możemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji i zarządzania Twoimi zamówieniami, płatnościami, zwrotami i wymianami dokonywanymi za pośrednictwem Usług.
 • Aby umożliwić komunikację między użytkownikami. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli zdecydujesz się skorzystać z którejkolwiek z naszych ofert, które umożliwiają komunikację z innym użytkownikiem.
 • Aby dostarczać Ci ukierunkowane reklamy. Możemy przetwarzać Twoje dane w celu opracowywania i wyświetlania spersonalizowanych treści i reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań, lokalizacji i innych.
 • Aby chronić nasze Usługi. Możemy przetwarzać Twoje dane w ramach naszych starań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa naszych Usług, w tym monitorowania oszustw i zapobiegania im.
 • Aby zidentyfikować trendy użytkowania. Możemy przetwarzać informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszych Usług, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób są one wykorzystywane, abyśmy mogli je ulepszać.
 • Aby określić skuteczność naszych kampanii marketingowych i promocyjnych. Możemy przetwarzać Twoje dane, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób prowadzić kampanie marketingowe i promocyjne, które są dla Ciebie najbardziej odpowiednie.
 • Aby ratować lub chronić żywotne interesy jednostki. Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to konieczne do zachowania lub ochrony żywotnych interesów danej osoby, na przykład w celu zapobieżenia szkodom.

3. NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH OPIERAMY SIĘ PRZY PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy uważamy, że jest to konieczne i mamy ważny powód prawny (tj. podstawę prawną), aby to zrobić zgodnie z obowiązującym prawem, na przykład za Twoją zgodą, w celu przestrzegania prawa, świadczenia usług w celu zawarcia lub wypełnienia naszych zobowiązań umownych, ochrony Twoich praw lub realizacji naszych uzasadnionych interesów biznesowych.

Jeśli mieszkasz w UE lub Wielkiej Brytanii, ta sekcja ma zastosowanie do Ciebie.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i brytyjskie RODO wymagają od nas wyjaśnienia ważnych podstaw prawnych, na których polegamy w celu przetwarzania danych osobowych. W związku z tym możemy polegać na następujących podstawach prawnych do przetwarzania danych osobowych:

 • Zgoda. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli udzieliłeś nam zgody (tj. zgody) na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Dowiedz się więcej o wycofywaniu zgody.
 • Wykonanie umowy. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, gdy uważamy, że jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie, w tym świadczenia naszych Usług lub na Twoje żądanie przed zawarciem z Tobą umowy.
 • Uzasadnione interesy. Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy uważamy, że jest to uzasadnione do osiągnięcia naszych uzasadnionych interesów biznesowych, a interesy te nie przeważają nad Twoimi interesami oraz podstawowymi prawami i wolnościami. Na przykład możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w niektórych celach opisanych w celu:
  • Opracowywanie i wyświetlanie spersonalizowanych i odpowiednich treści reklamowych dla naszych użytkowników
  • Analizować, w jaki sposób wykorzystywane są nasze Usługi, abyśmy mogli je ulepszać w celu zaangażowania i zatrzymania użytkowników
  • Wspieraj nasze działania marketingowe
  • Diagnozowanie problemów i/lub zapobieganie nieuczciwym działaniom
 • Zobowiązania prawne. Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy uważamy, że jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, takich jak współpraca z organem ścigania lub agencją regulacyjną, wykonywanie lub obrona naszych praw lub ujawnianie Twoich danych jako dowód w sporach sądowych, w które jesteśmy zaangażowani.
 • żywotne interesy. Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy uważamy, że jest to konieczne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów strony trzeciej, takich jak sytuacje związane z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby.

Jeśli mieszkasz w Kanadzie, ta sekcja ma zastosowanie do Ciebie.

Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli udzieliłeś nam wyraźnej zgody (tj. wyraźnej zgody) na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu lub w sytuacjach, w których można wywnioskować Twoją zgodę (tj. dorozumianą zgodę). Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.

W niektórych wyjątkowych przypadkach możemy być prawnie upoważnieni na mocy obowiązującego prawa do przetwarzania Twoich danych bez Twojej zgody, w tym na przykład:

 • Jeśli gromadzenie danych leży wyraźnie w interesie osoby fizycznej, a zgody nie można uzyskać w odpowiednim czasie
 • Do prowadzenia dochodzeń oraz wykrywania oszustw i zapobiegania im
 • W przypadku transakcji handlowych, o ile spełnione są określone warunki;
 • Jeśli jest on zawarty w zeznaniu świadka, a zebranie jest niezbędne do oceny, przetworzenia lub rozstrzygnięcia roszczenia ubezpieczeniowego
 • Do identyfikacji osób rannych, chorych lub zmarłych oraz komunikowania się z najbliższymi krewnymi
 • Jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że dana osoba była, jest lub może być ofiarą nadużyć finansowych
 • Jeśli uzasadnione jest przypuszczenie, że gromadzenie i wykorzystywanie za zgodą zagroziłoby dostępności lub dokładności informacji, a gromadzenie jest uzasadnione do celów związanych z badaniem naruszenia umowy lub naruszenia prawa Kanady lub prowincji
 • Jeżeli ujawnienie jest wymagane w celu zastosowania się do wezwania sądowego, nakazu, nakazu sądowego lub regulaminu sądu dotyczącego sporządzania zapisów
 • Jeżeli zostały one opracowane przez osobę fizyczną w ramach jej zatrudnienia, działalności gospodarczej lub zawodowej, a gromadzenie jest zgodne z celami, dla których informacje zostały wytworzone
 • Jeśli kolekcja służy wyłącznie celom dziennikarskim, artystycznym lub literackim
 • Jeżeli informacje są publicznie dostępne i są określone w przepisach

4. KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W skrócie: Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach opisanych w tej sekcji i/lub następującym stronom trzecim.

Możemy być zmuszeni do udostępnienia Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:

 • Transfery biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku z lub podczas negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie.
 • Oddziałów. Możemy udostępniać Twoje dane naszym podmiotom stowarzyszonym, w którym to przypadku będziemy wymagać od tych podmiotów stowarzyszonych honorowania niniejszej informacji o ochronie prywatności. Podmioty stowarzyszone obejmują naszą spółkę macierzystą oraz wszelkie spółki zależne, partnerów joint venture lub inne firmy, które kontrolujemy lub które są pod wspólną kontrolą z nami.
 • Partnerzy biznesowi. Możemy udostępniać Twoje dane naszym partnerom biznesowym w celu oferowania określonych produktów, usług lub promocji.
 • Inni użytkownicy. Gdy udostępniasz dane osobowe lub w inny sposób wchodzisz w interakcję z publicznymi obszarami Usług, takie dane osobowe mogą być przeglądane przez wszystkich użytkowników i mogą być publicznie dostępne poza Usługami bezterminowo. Jeśli wchodzisz w interakcję z innymi użytkownikami naszych Usług i rejestrujesz się w naszych Usługach za pośrednictwem sieci społecznościowej (takiej jak Facebook), Twoje kontakty w sieci społecznościowej zobaczą Twoje imię i nazwisko, zdjęcie profilowe i opisy Twojej aktywności. Podobnie inni użytkownicy będą mogli przeglądać opisy Twojej aktywności, komunikować się z Tobą w ramach naszych Usług i przeglądać Twój profil.

5. JAKIE JEST NASZE STANOWISKO W SPRAWIE STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH?

W skrócie: Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo jakichkolwiek informacji, które udostępniasz stronom trzecim, do których możemy się łączyć lub które reklamują się w naszych Usługach, ale nie są powiązane z naszymi Usługami.

Usługi mogą zawierać łącza do stron internetowych, usług online lub aplikacji mobilnych stron trzecich i/lub zawierać reklamy stron trzecich, które nie są z nami powiązane i które mogą zawierać łącza do innych witryn, usług lub aplikacji. W związku z tym nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących takich stron trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane korzystaniem z takich stron internetowych, usług lub aplikacji stron trzecich. Zamieszczenie linku do strony internetowej, usługi lub aplikacji strony trzeciej nie oznacza poparcia przez nas. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa i prywatności danych, które przekazujesz stronom trzecim. Wszelkie dane gromadzone przez strony trzecie nie są objęte niniejszą informacją o ochronie prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, praktyki i polityki prywatności i bezpieczeństwa jakichkolwiek stron trzecich, w tym innych witryn internetowych, usług lub aplikacji, które mogą być połączone z Usługami lub z nich. Należy zapoznać się z polityką takich stron trzecich i skontaktować się z nimi bezpośrednio, aby odpowiedzieć na swoje pytania.

6. CZY UŻYWAMY PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZENIA?

W skrócie: Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do gromadzenia i przechowywania informacji użytkownika.

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele) w celu uzyskania dostępu do informacji lub ich przechowywania. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób korzystamy z takich technologii i jak można odrzucić niektóre pliki cookie, znajdują się w naszej Informacji o plikach cookie.

7. JAK POSTĘPUJEMY Z TWOIMI LOGINAMI SPOŁECZNOŚCIOWYMI?

W skrócie: Jeśli zdecydujesz się zarejestrować lub zalogować do naszych Usług za pomocą konta w mediach społecznościowych, możemy mieć dostęp do pewnych informacji o Tobie.

Nasze Usługi oferują możliwość rejestracji i logowania się przy użyciu danych konta w mediach społecznościowych stron trzecich (takich jak loginy do Facebooka lub Twittera). Jeśli zdecydujesz się to zrobić, otrzymamy pewne informacje profilowe o Tobie od Twojego dostawcy mediów społecznościowych. Informacje profilowe, które otrzymujemy, mogą się różnić w zależności od danego dostawcy mediów społecznościowych, ale często obejmują imię i nazwisko, adres e-mail, listę znajomych i zdjęcie profilowe, a także inne informacje, które zdecydujesz się upublicznić na takiej platformie mediów społecznościowych.

Będziemy wykorzystywać otrzymane informacje wyłącznie do celów opisanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności lub w innych wyjaśnieniach w odpowiednich Usługach. Należy pamiętać, że nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za inne sposoby wykorzystania danych osobowych przez zewnętrznego dostawcę mediów społecznościowych. Zalecamy zapoznanie się z ich zasadami zachowania poufności informacji, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zbierają, wykorzystują i udostępniają Twoje dane osobowe oraz jak możesz ustawić swoje preferencje prywatności w ich witrynach i aplikacjach.

8. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

W skrócie: Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo stanowi inaczej.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel niniejszego powiadomienia nie będzie wymagał od nas przechowywania Twoich danych osobowych dłużej niż przez okres, w którym użytkownicy mają u nas konto.

Jeśli nie mamy ciągłej uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy lub zanonimizujemy takie informacje, a jeśli nie będzie to możliwe (na przykład dlatego, że Twoje dane osobowe zostały zapisane w archiwach kopii zapasowych), będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje dane osobowe i izolować je od dalszego przetwarzania, dopóki usunięcie nie będzie możliwe.

9. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH INFORMACJI?

W skrócie: Naszym celem jest ochrona Twoich danych osobowych poprzez system organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa.

Wdrożyliśmy odpowiednie i uzasadnione techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę bezpieczeństwa wszelkich przetwarzanych przez nas danych osobowych. Jednak pomimo naszych zabezpieczeń i wysiłków mających na celu zabezpieczenie Twoich informacji, żadna transmisja elektroniczna przez Internet ani technologia przechowywania informacji nie może być w 100% bezpieczna, więc nie możemy obiecać ani zagwarantować, że hakerzy, cyberprzestępcy lub inne nieautoryzowane strony trzecie nie będą w stanie pokonać naszych zabezpieczeń i niewłaściwie gromadzić, uzyskiwać dostępu, kraść lub modyfikować Twoich informacji. Chociaż dołożymy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe, przesyłanie danych osobowych do i z naszych Usług odbywa się na własne ryzyko. Użytkownik powinien uzyskiwać dostęp do Usług wyłącznie w bezpiecznym środowisku.

10. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: W niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), Wielka Brytania (UK) i Kanada, użytkownikowi przysługują prawa, które umożliwiają większy dostęp do jego danych osobowych i większą kontrolę nad nimi. Użytkownik może przeglądać, zmieniać lub zamykać swoje konto w dowolnym momencie.

W niektórych regionach (np. EOG, Wielka Brytania i Kanada) użytkownikowi przysługują określone prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo (i) do żądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych, (ii) żądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; oraz (iv) w stosownych przypadkach, przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach możesz również mieć prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz złożyć taką prośbę, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji "JAK MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE TEGO POWIADOMIENIA?" poniżej.

Rozpatrzymy i podejmiemy działania na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Jeśli znajdujesz się w EOG lub Wielkiej Brytanii i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w swoim państwie członkowskim lub brytyjskiego organu ochrony danych.

Jeśli znajdujesz się w Szwajcarii, możesz skontaktować się z Federalnym Komisarzem ds. Ochrony Danych i Informacji.

Wycofanie zgody: Jeśli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, która może być wyraźną i / lub dorozumianą zgodą w zależności od obowiązującego prawa, masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji "JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEGO POWIADOMIENIA?" PONIŻEJ.

Należy jednak pamiętać, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania przed jego wycofaniem ani, jeśli zezwala na to obowiązujące prawo, nie wpłynie na przetwarzanie danych osobowych prowadzone w oparciu o zgodne z prawem podstawy przetwarzania inne niż zgoda.

Rezygnacja z komunikacji marketingowej i promocyjnej: Możesz zrezygnować z subskrypcji naszej komunikacji marketingowej i promocyjnej w dowolnym momencie, klikając link rezygnacji z subskrypcji w wysyłanych przez nas wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami, korzystając z danych podanych w sekcji "JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE TEGO POWIADOMIENIA?" PONIŻEJ. Zostaniesz usunięty z list marketingowych. Możemy jednak nadal komunikować się z Tobą – na przykład w celu wysyłania Ci wiadomości związanych z usługami, które są niezbędne do administrowania i korzystania z Twojego konta, odpowiadania na żądania obsługi lub w innych celach niemarketingowych.

Informacje o koncie

Jeśli w dowolnym momencie chcesz przejrzeć lub zmienić informacje na swoim koncie lub zamknąć konto, możesz:

 • Zaloguj się do ustawień konta i zaktualizuj swoje konto użytkownika.

Na Twoją prośbę o zamknięcie konta dezaktywujemy lub usuniemy Twoje konto i informacje z naszych aktywnych baz danych. Możemy jednak zachować niektóre informacje w naszych plikach, aby zapobiegać oszustwom, rozwiązywać problemy, pomagać w dochodzeniach, egzekwować nasze warunki prawne i / lub przestrzegać obowiązujących wymogów prawnych.

Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi naszych Usług. Możesz również zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach reklamodawców w naszych Usługach.

Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące swoich praw do prywatności, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres [email protected].

11. ELEMENTY STERUJĄCE FUNKCJAMI "NIE ŚLEDŹ"

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję Do-Not-Track ("DNT"), którą można aktywować, aby zasygnalizować swoje preferencje prywatności, aby nie monitorować i gromadzić danych o działaniach przeglądania Internetu. Na tym etapie nie sfinalizowano jednolitego standardu technologicznego rozpoznawania i wdrażania sygnałów DNT. W związku z tym obecnie nie reagujemy na sygnały przeglądarki DNT ani na żaden inny mechanizm, który automatycznie komunikuje Twój wybór, aby nie być śledzonym online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego będziemy musieli przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o ochronie prywatności.

12. CZY MIESZKAŃCOM KALIFORNII PRZYSŁUGUJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz szczególne prawa dotyczące dostępu do swoich danych osobowych.

Sekcja 1798.83 Kodeksu cywilnego stanu Kalifornia, znana również jako ustawa "Shine The Light", zezwala naszym użytkownikom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na żądanie i uzyskiwanie od nas, raz w roku i bezpłatnie, informacji o kategoriach danych osobowych (jeśli takie istnieją), które ujawniliśmy stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego oraz nazw i adresów wszystkich stron trzecich, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz złożyć taki wniosek, prześlij nam swoją prośbę na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Jeśli masz mniej niż 18 lat, mieszkasz w Kalifornii i masz zarejestrowane konto w Usługach, masz prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publicznie publikujesz w Usługach. Aby zażądać usunięcia takich danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej i dołącz adres e-mail powiązany z Twoim kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii. Upewnimy się, że dane nie są publicznie wyświetlane w Usługach, ale należy pamiętać, że dane mogą nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte ze wszystkich naszych systemów (np. kopii zapasowych itp.).

Informacja o ochronie prywatności CCPA

Kalifornijski Kodeks Przepisów definiuje "rezydenta" jako:

 • (1) każdej osobie, która przebywa w stanie Kalifornia w celach innych niż tymczasowe lub przejściowe oraz
 • (2) każda osoba fizyczna zamieszkała w stanie Kalifornia, która przebywa poza stanem Kalifornia w celach tymczasowych lub przejściowych

Wszystkie inne osoby są zdefiniowane jako "nierezydenci".

Jeśli ta definicja "rezydenta" odnosi się do Ciebie, musimy przestrzegać pewnych praw i obowiązków dotyczących Twoich danych osobowych.

Jakie kategorie danych osobowych gromadzimy?

W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych:

Kategoria Przykłady Zebrane
A. Identyfikatory
Dane kontaktowe, takie jak prawdziwe imię i nazwisko, alias, adres pocztowy, numer telefonu lub telefonu komórkowego, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator online, adres IP, adres e-mail i nazwa konta

NIE

B. Kategorie danych osobowych wymienione w ustawie California Customer Records
Imię i nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia i informacje finansowe

NIE

C. Chronione cechy klasyfikacji zgodnie z prawem stanu Kalifornia lub prawem federalnym
Płeć i data urodzenia

NIE

D. Informacje handlowe
Informacje o transakcjach, historia zakupów, szczegóły finansowe i informacje o płatnościach

NIE

E. Informacje biometryczne
Odciski palców i odciski głosu

NIE

F. Aktywność w Internecie lub w innych podobnych sieciach
Historia przeglądania, historia wyszukiwania, online zachowanie , dane o zainteresowaniach oraz interakcje z naszymi i innymi witrynami internetowymi, aplikacjami, systemami i reklamami

NIE

G. Dane geolokalizacyjne
Lokalizacja urządzenia

NIE

H. Informacje audio, elektroniczne, wizualne, termiczne, węchowe lub podobne
Obrazy i nagrania audio, wideo lub rozmów utworzone w związku z naszą działalnością biznesową

NIE

I. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem
Służbowe dane kontaktowe w celu świadczenia naszych Usług na poziomie biznesowym lub stanowiska, historii zatrudnienia i kwalifikacji zawodowych, jeśli ubiegasz się o pracę u nas

NIE

J. Informacje o wykształceniu
Rekordy uczniów i informacje katalogowe

NIE

K. Wnioski wyciągnięte z innych danych osobowych
Wnioski wyciągnięte z jakichkolwiek zebranych danych osobowych wymienionych powyżej w celu utworzenia profilu lub podsumowania, na przykład na temat preferencji i cech danej osoby

NIE

L. Wrażliwe dane osobowe Dane logowania do konta
TAK

Będziemy wykorzystywać i przechowywać zebrane dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia Usług lub do:

 • Kategoria L - O ile użytkownik ma u nas konto

Informacje kategorii L mogą być wykorzystywane lub ujawniane usługodawcy lub wykonawcy w dodatkowych, określonych celach. Masz prawo ograniczyć wykorzystanie lub ujawnienie swoich wrażliwych danych osobowych.

Możemy również gromadzić inne dane osobowe poza tymi kategoriami w przypadkach, gdy kontaktujesz się z nami osobiście, online lub telefonicznie lub pocztą w kontekście:

 • Otrzymywanie pomocy za pośrednictwem naszych kanałów obsługi klienta;
 • Udział w ankietach lub konkursach dla klientów; i
 • Ułatwienie świadczenia naszych Usług i odpowiadanie na Twoje zapytania.

W jaki sposób wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe?

Więcej informacji na temat naszych praktyk gromadzenia i udostępniania danych można znaleźć w niniejszej informacji o ochronie prywatności.

Możesz skontaktować się z nami lub korzystając z danych kontaktowych na końcu tego dokumentu.

Jeśli korzystasz z usług upoważnionego przedstawiciela w celu skorzystania z prawa do rezygnacji, możemy odrzucić wniosek, jeśli upoważniony przedstawiciel nie przedstawi dowodu, że został ważnie upoważniony do działania w Twoim imieniu.

Czy Twoje informacje będą udostępniane komukolwiek innemu?

Możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszym usługodawcom zgodnie z pisemną umową między nami a każdym usługodawcą. Każdy dostawca usług jest podmiotem nastawionym na zysk, który przetwarza informacje w naszym imieniu, przestrzegając tych samych ścisłych obowiązków w zakresie ochrony prywatności wymaganych przez CCPA.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do naszych własnych celów biznesowych, takich jak przeprowadzanie wewnętrznych badań w celu rozwoju technologicznego i demonstracji. Nie jest to uważane za "sprzedaż" Twoich danych osobowych.

nie ujawnił, nie sprzedał ani nie udostępnił żadnych danych osobowych stronom trzecim w celach biznesowych lub komercyjnych w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy. nie będzie sprzedawać ani udostępniać danych osobowych w przyszłości należących do odwiedzających witrynę, użytkowników i innych konsumentów.

Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych

Prawo do żądania usunięcia danych – Wniosek o usunięcie

Możesz poprosić o usunięcie swoich danych osobowych. Jeśli poprosisz nas o usunięcie Twoich danych osobowych, uszanujemy Twoją prośbę i usuniemy Twoje dane osobowe, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków przewidzianych przez prawo, takich jak (ale nie wyłącznie) korzystanie przez innego konsumenta z jego prawa do wolności słowa, nasze wymogi zgodności wynikające z obowiązku prawnego lub wszelkie przetwarzanie, które może być wymagane w celu ochrony przed nielegalnymi działaniami.

Prawo do informacji – prośba o informacje

W zależności od okoliczności masz prawo wiedzieć:

 • czy zbieramy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • kategorie gromadzonych przez nas danych osobowych;
 • cele, dla których gromadzone dane osobowe są wykorzystywane;
 • czy sprzedajemy lub udostępniamy dane osobowe stronom trzecim;
 • kategorie danych osobowych, które sprzedaliśmy, udostępniliśmy lub ujawniliśmy w celach biznesowych;
 • kategorie stron trzecich, którym dane osobowe zostały sprzedane, udostępnione lub ujawnione w celach biznesowych;
 • biznesowy lub komercyjny cel gromadzenia, sprzedawania lub udostępniania danych osobowych; i
 • konkretne dane osobowe, które zebraliśmy o Tobie.

Zgodnie z obowiązującym prawem nie jesteśmy zobowiązani do dostarczania lub usuwania informacji o konsumentach, które zostały pozbawione elementów pozwalających na identyfikację w odpowiedzi na żądanie konsumenta, ani do ponownej identyfikacji poszczególnych danych w celu weryfikacji żądania konsumenta.

Prawo do niedyskryminacji przy korzystaniu z prawa konsumenta do prywatności

Nie będziemy Cię dyskryminować, jeśli skorzystasz ze swoich praw do prywatności.

Prawo do ograniczenia wykorzystywania i ujawniania wrażliwych danych osobowych

Jeśli firma zbiera którekolwiek z poniższych:

 • informacje o ubezpieczeniu społecznym, prawa jazdy, dowody osobiste, numery paszportów
 • Dane logowania do konta
 • numery kart kredytowych, informacje o rachunkach finansowych lub dane uwierzytelniające umożliwiające dostęp do takich rachunków
 • precyzyjna geolokalizacja
 • pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych
 • treść wiadomości e-mail i tekstu, chyba że firma jest zamierzonym odbiorcą komunikacji
 • Dane genetyczne, biometryczne i dane zdrowotne
 • dane dotyczące orientacji seksualnej i życia seksualnego

Masz prawo nakazać tej firmie ograniczenie wykorzystania Twoich wrażliwych danych osobowych do tego wykorzystania, które jest niezbędne do świadczenia Usług.

Gdy firma otrzyma Twoją prośbę, nie może już wykorzystywać ani ujawniać Twoich wrażliwych danych osobowych w żadnym innym celu, chyba że wyrazisz zgodę na wykorzystanie lub ujawnienie wrażliwych danych osobowych do dodatkowych celów.

Należy pamiętać, że wrażliwe dane osobowe, które są gromadzone lub przetwarzane bez wnioskowania o cechach konsumenta, nie są objęte tym prawem, podobnie jak publicznie dostępne informacje.

Aby skorzystać z prawa do ograniczenia wykorzystywania i ujawniania wrażliwych danych osobowych, wyślij wiadomość e-mail na adres su[email protected] lub odwiedź stronę: [email protected].

Proces weryfikacji

Po otrzymaniu Twojego żądania będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, aby ustalić, że jesteś tą samą osobą, o której posiadamy informacje w naszym systemie. Te działania weryfikacyjne wymagają od nas poproszenia Cię o podanie informacji, abyśmy mogli dopasować je do informacji, które wcześniej nam przekazałeś. Na przykład, w zależności od rodzaju przesłanego wniosku, możemy poprosić Cię o podanie pewnych informacji, abyśmy mogli dopasować podane informacje do informacji, które już posiadamy w aktach, lub możemy skontaktować się z Tobą za pomocą metody komunikacji (np. telefonu lub poczty elektronicznej), którą wcześniej nam przekazałeś. Możemy również korzystać z innych metod weryfikacji, w zależności od okoliczności.

Będziemy wykorzystywać dane osobowe podane w Twoim żądaniu wyłącznie w celu zweryfikowania Twojej tożsamości lub upoważnienia do złożenia wniosku. W miarę możliwości unikniemy żądania od Ciebie dodatkowych informacji w celu weryfikacji. Jeśli jednak nie będziemy w stanie zweryfikować Twojej tożsamości na podstawie informacji już przez nas przechowywanych, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji w celu weryfikacji Twojej tożsamości oraz w celach bezpieczeństwa lub zapobiegania oszustwom. Usuniemy takie dodatkowo dostarczone informacje, gdy tylko zakończymy weryfikację.

Inne prawa do prywatności

 • Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych.
 • Możesz zażądać korekty swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub nie są już istotne, lub poprosić o ograniczenie przetwarzania informacji.
 • Możesz wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela, który złoży wniosek w ramach CCPA w Twoim imieniu. Możemy odrzucić wniosek upoważnionego przedstawiciela, który nie przedstawi dowodu, że został on ważnie upoważniony do działania w Twoim imieniu zgodnie z CCPA.
 • Możesz poprosić o rezygnację z przyszłej sprzedaży lub udostępniania swoich danych osobowych stronom trzecim. Po otrzymaniu wniosku o rezygnację podejmiemy działania w związku z wnioskiem tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż piętnaście (15) dni od daty złożenia wniosku.

Aby skorzystać z tych praw, możesz skontaktować się z nami lub korzystając z danych kontaktowych na końcu tego dokumentu. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi, chcielibyśmy usłyszeć od Ciebie.

13. CZY MIESZKAŃCY WIRGINII MAJĄ SZCZEGÓLNE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Wirginii, możesz otrzymać określone prawa dotyczące dostępu do swoich danych osobowych i ich wykorzystania.

Virginia CDPA Polityka prywatności

Zgodnie z ustawą o ochronie danych konsumentów w Wirginii (CDPA):

"Konsument" oznacza osobę fizyczną, która jest rezydentem Wspólnoty Narodów działającą wyłącznie w kontekście indywidualnym lub domowym. Nie obejmuje osoby fizycznej działającej w kontekście handlowym lub zatrudnienia.

"Dane osobowe" oznaczają wszelkie informacje, które są powiązane lub racjonalnie powiązane z zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną. "Dane osobowe" nie obejmują danych pozbawionych elementów pozwalających na identyfikację ani publicznie dostępnych informacji.

"Sprzedaż danych osobowych" oznacza wymianę danych osobowych za wynagrodzeniem pieniężnym.

Jeśli ta definicja "konsumenta" ma zastosowanie do Ciebie, musimy przestrzegać pewnych praw i obowiązków dotyczących Twoich danych osobowych.

Informacje, które zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy o Tobie, będą się różnić w zależności od sposobu interakcji z naszymi Usługami i ich Usługami. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź następujące linki:

Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych

 • Prawo do informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe
 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych
 • Prawo do poprawiania nieścisłości w danych osobowych
 • Prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • Prawo do uzyskania kopii danych osobowych, które wcześniej nam udostępniłeś
 • Prawo do rezygnacji z przetwarzania danych osobowych, jeśli są one wykorzystywane do reklamy ukierunkowanej, sprzedaży danych osobowych lub profilowania w celu realizacji decyzji, które wywołują skutki prawne lub podobnie istotne ("profilowanie")

nie sprzedał żadnych danych osobowych stronom trzecim w celach biznesowych lub komercyjnych. nie będzie sprzedawać w przyszłości danych osobowych należących do odwiedzających witrynę, użytkowników i innych konsumentów.

Wykonywanie praw wynikających z CDPA stanu Wirginia

Więcej informacji na temat naszych praktyk gromadzenia i udostępniania danych można znaleźć w niniejszej informacji o ochronie prywatności.

Możesz skontaktować się z nami przez e-mail na adres [email protected], odwiedzając [email protected] lub odwołując się do danych kontaktowych na dole tego dokumentu.

Jeśli korzystasz z usług upoważnionego przedstawiciela w celu skorzystania ze swoich praw, możemy odrzucić wniosek, jeśli upoważniony przedstawiciel nie przedstawi dowodu, że został ważnie upoważniony do działania w Twoim imieniu.

Proces weryfikacji

Możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do zweryfikowania Ciebie i Twojego konsumenta. Jeśli prześlesz wniosek za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela, możemy potrzebować dodatkowych informacji w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przed przetworzeniem Twojego żądania.

Po otrzymaniu wniosku odpowiemy bez zbędnej zwłoki, ale we wszystkich przypadkach w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od jego otrzymania. Okres odpowiedzi może zostać jednokrotnie przedłużony o czterdzieści pięć (45) dodatkowych dni, jeżeli jest to racjonalnie konieczne. Poinformujemy Cię o każdym takim przedłużeniu w początkowym 45-dniowym okresie odpowiedzi wraz z powodem przedłużenia.

Prawo do odwołania

Jeśli odmówimy podjęcia działań w związku z Twoją prośbą, poinformujemy Cię o naszej decyzji i jej uzasadnieniu. Jeśli chcesz odwołać się od naszej decyzji, napisz do nas na adres [email protected]. W ciągu sześćdziesięciu (60) dni od otrzymania odwołania poinformujemy Cię na piśmie o wszelkich działaniach podjętych lub niepodjętych w odpowiedzi na odwołanie, w tym pisemne wyjaśnienie powodów decyzji.

14. CZY NINIEJSZE POWIADOMIENIE JEST AKTUALIZOWANE?

W skrócie: Tak, zaktualizujemy niniejsze powiadomienie w razie potrzeby, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności. Zaktualizowana wersja zostanie oznaczona zaktualizowaną datą "Poprawiona", a zaktualizowana wersja wejdzie w życie, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o ochronie prywatności, możemy powiadomić Cię o takich zmianach, umieszczając powiadomienie w widocznym miejscu lub wysyłając powiadomienie bezpośrednio. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o ochronie prywatności, aby uzyskać informacje o tym, jak chronimy Twoje dane.

15. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA?

Jeśli masz pytania lub uwagi dotyczące tego powiadomienia, możesz wysłać do nas wiadomość e-mail na adres sup[email protected] lub skontaktować się z nami pocztą na adres:

16. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUWAĆ DANE, KTÓRE ZBIERAMY OD CIEBIE?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w Twoim kraju możesz mieć prawo do żądania dostępu do danych osobowych, które zbieramy od Ciebie, zmiany tych informacji lub ich usunięcia. Aby poprosić o sprawdzenie, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, odwiedź stronę: [email protected].